Skip to content

Långaredsåtalade frias från ett mord – straffen sänks till 15 års fängelse

långared, mord

Hovrätten friar de två män i det så kallade Långaredsmålet från ett av de två mord som de dömts till livstids fängelse för i tingsrätten.

Ett lantbrukarpar i 70-årsåldern påträffades hösten 2011 döda på sin gård i Långared utanför Alingsås. Mannen påträffades i en ladugård och hade sannolikt överfallits och utsatts för trubbigt våld mot huvudet. Kvinnan hade berövats livet genom kvävning i sin säng i bostadshuset på gården. Båda två hade bundits med tejp och buntband. Det kunde även konstateras att ett 150 kilo tungt kassaskåp som funnits på bottenvåningen i boningshuset saknades och att ett järnrör befläckat med mannens blod fanns i närheten.

 Två polska medborgare, 34 respektive 40 år gamla, som tidigare jobbat i Sverige häktades i sin frånvaro misstänkta för gärningarna. De greps senare i Polen med hjälp av en europeisk arresteringsorder och överfördes till Sverige.

 Efter att männen gripits visade det  sig bland annat att ett par skor som en av dem haft matchade skoavtryck som lämnats där kassaskåpet på gården stått. Dessutom påträffades samma sorts buntband som använts för att binda mordoffren med. De båda männen har hela tiden nekat till brott.

Tingsrätten konstaterade att ingen av omständigheterna i fråga ensam kunde anses utgöra tillräcklig bevisning för att männen begått morden. Rätten ansåg dock att omständigheterna i målet stödde åklagarens gärningspåstående och att det var styrkt att männen begått gärningarna, som ska rubriceras som mord, tillsammans och i samråd. Männen, som lämnat de bägge offren bundna och tejpade, ansågs även åtminstone ha haft likgiltighetsuppsåt.

Däremot fann tingsrätten det inte, med tillräcklig säkerhet, utrett att männen faktiskt stulit det saknade kassaskåpet. Åtal för grovt rån ogillas därför. 

I fråga om påföljd konstaterade rätten att de tilltalade på ett mycket brutalt sätt dödat två personer och att det därför saknades utrymme att döma dem till något annat än livstids fängelse. Männen utvisades även på livstid samt ålades att betala närmare 370 000 kronor i skadestånd till parets anhöriga och dödsbo.

Hovrätten anser efter överklagande, i likhet med tingsrätten, att de tilltalade utfört gärningarna. Domstolen framhåller dock att vissa omständigheter talar för att männen inte från början avsett att döda någon, utan att något oförutsätt kan ha inträffat och påverkat gärningsmännen. Om brottsplanen gått ut på att döda lantbrukarna hade det till exempel varit onödigt med buntband och tejp.

Det kan enligt rätten inte uteslutas att situationen eskalerat så att det blivit fråga om ett allvarligare brott än vad som avsetts, samt att endast en person, utan hjälp, utdelat de dödliga slagen. Det finns ingen utredning om vem av männen som utdelat slagen och de kan enligt hovrätten heller inte anses bägge två ha haft uppsåt på så vis som förutsätts för medgärningsmannaskap. Medhjälpsansvar kan heller inte aktualiseras och åtalet för mord på mannen ogillas nu därför.

När kvinnan dödades hade dock brottsplanen redan eskalerat och det är genom skoavtrycken visat att bägge männen deltagit. Även om det är osäkert vem som gjort vad anser hovrätten att båda två varit inställda på att döda kvinnan och de ska därför båda dömas för mord.

Hovrätten finner det även styrkt att männen kommit för att ta kassaskåpet och också genomfört sin plan, men anser att tillgreppet måste bedömas som en del av det uppsåtliga dödandet av kvinnan. Brottet ska enligt rätten därför konsumeras och männen döms inte för grovt rån, utan endast för mord.

I enlighet med den ogillade åtalspunkten finner hovrätten också att påföljden ska ändras. Mordet på kvinnan hör enligt Högsta domstolens praxis inte till de allvarligaste fallen och livstids fängelse ska därför inte utdömas.

Brottet har dock utförts i vinningssyfte på en äldre försvarslös person i hennes eget hem. Gärningsmännen har också varit i numerärt överläge och kvinnan måste ha känt dödsångest under förloppet. Dessa omständigheter är försvårande och påföljden bestäms till 15 års fängelse. I fråga om utvisning och skadestånd gör hovrätten ingen ändring.

  • Alt-texten
    Isak Bellman
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt