Skip to content

Lagrådet: Olämpligt att använda ord som "skadestånd" och "brott" i nya lagen

Lagrådet kritiserar förslaget till uthyrningslagen som innebär att grundläggande arbets- och anställningsvillkor ska gälla även arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag.  

Förslaget innebär att arbetstagare som anser sig ha blivit kränkta ska kunna kräva skadestånd. Det är tveksamt, menar Lagrådet, om den föreslagna lagen är tillräckligt klar och tydlig i den delen.

Det kan bli svårt att avgöra vilka arbetstagare som kan anses kränkta och det är oklart hur skadeståndet ska beräknas i vissa fall, skriver Lagrådet. Lagrådet noterar att det därför är olämpligt att använda ord som brott och skadestånd i lagtexten.

Den så kallade uthyrningslagen ska gälla arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag för att hyras ut till kundföretag.

Tanken är bland annat att de anställningsvillkor som gäller för kundföretagets anställda också ska gälla för den som hyrs in av ett bemanningsföretag.

  • Linn Nordqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt