Skip to content

Lagrådet kritiskt – ”förslaget kan strida mot tryckfrihetsförordningen”

Förslag till ändringar i sekretesslagen får kritik från Lagrådet som menar att regeringen inte motiverat begränsningen tillräckligt tydligt. 

Regeringen vill göra det lättare för en anmälare att få besked från socialtjänsten om myndigheten har fattat beslut om att inleda en utredning. Förslaget ryms inom den ändring av socialtjänstlagen som regeringen presenterat inför en kommande proposition.

Förslaget får nu kritik från Lagrådet.

Enligt den föreslagna lagstiftningen ska socialtjänsten kunna undvika att lämna ut uppgiften om det bedöms vara olämpligt utifrån omständigheterna. Det innebär en ändring i sekretesslagen. 

Eftersom regeringen inte motiverar begränsningen tillräckligt tydligt skulle den föreslagna lagstiftningen kunna strida mot tryckfrihetsförordningen, menar Lagrådet.

Lagrådet föreslår att formuleringen helt stryks ur förslaget. 

Arbetet med att förändra socialtjänstlagen har pågått sedan 2009. Syftet är att öka stödet och stärka skyddet för barn och unga.

  • Linn Nordqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt