Skip to content

Krögare hade rent mjöl i påsen - frias efter bristande information från kommunen

En krögare dömdes av tingsrätten att betala en företagsbot på 10 000 kronor för brott mot livsmedelslagen. Orsaken var att hon hade brutit mot kommunens förbud mot användning av mjöl när hon gjorde raggmunkar. Hovrätten slår nu fast att det inte är styrkt att kommunens beslut om mjölförbudet hade kommunicerats till företagaren och river därför upp tingsrättens dom.

Krögaren hade enligt åklagaren dels utökat antal portioner som levererades till en förskola utan att underrätta den kommunala kontrollmyndigheten dels överträtt ett förbud att använda mjöl i sin verksamhet.

Företagaren protesterade och hävdade att hon inte kände till att det behövdes ett godkännande för att öka antalet portioner och att hon inte var medveten om förbudet att använda mjöl.

Tingsrätten konstaterade med hänvisning till en EG-förordning om livsmedelshygien att livsmedelsföretagare har en skyldighet att underrätta behörig myndighet om betydande ändringar i verksamheten.

Domstolen kom dock fram till att leveranserna till förskolor inte verkar ha varit företagets huvudsakliga verksamhet och att det av förordningen inte heller klart framgick vad en "betydande ändring i verksamheten" egentligen innebär. Därför ansåg tingsrätten att detta inte kunde utgöra ett brott mot livsmedelslagen.

Däremot ansåg tingsrätten att företaget hade brutit mot förbehållet att inte använda mjöl i verksamheten och utdömde därför en företagsbot på 10 000 kronor för brott mot livsmedelslagen.

Ärendet överklagades till hovrätten med hjälp av Centrum för Rättvisa.

Hovrätten konstaterar nu att företagaren uppgett att hon inte kände till att det fanns ett förbehåll om användningen av mjöl. Hovrätten kommer också fram till att kommunen inte lämnat någon uppgift som ens antyder att de muntligen underrättat bolaget om förbehållet.

Dessutom saknas anteckningar om kommunikationen med bolaget och det framgår inte heller att förebehållet på något annat sätt kommit företaget till del.

Det är därmed inte visat att företagaren kände till eller ens hade anledning att tro att det skulle finnas ett förbehåll om hantering av mjöl, anser domstolen. Hovrätten river därför upp tingsrättens dom.

 

Gustaf Blomberg

 

Foto: Dan Hansson/SvD/Scanpix

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt