Skip to content

Kapitalinvestering försvann genom brott - inte avdragsgill som förlust i verksamheten

När bolaget ville hämta hem både sin investering och avkastning så fanns det ingetnting att hämta. När man försökte göra avdrag för detta som driftsförlust sade Skatteverket ifrån och får nu rätt av kammarrätten.

Skatteverket beslutade att inte medge ett bolag avdrag för förlust vid en kapitalplacering på två miljoner kronor.

Bolaget överklagade och av utredningen framgick att man hade fört över pengarna till ett kapitalplacerande bolag. När bolaget ville få tillbaka sina investerade pengar tillsammans med avkastningen meddelades att det saknade kännedom om vart pengarna tagit vägen. Bolaget för därför en civilprocess mot kapitalplaceringsbolaget.

Förvaltningsrätten konstaterade att bolagets fordran hade förlorats genom brottslig gärning och att sådan förlust inte är avdragsgill. Överklagandet avslogs därför.

Bolaget överklagade till kammarrätten som nu slår fast att bolaget inte gjort sannolikt att en kapitaltillgång förvärvats och avyttrats. Avdrag för kapitalförlust kan därför inte medges.

Domstolen anser inte heller att det är fråga om en avdragsgill driftförlust. Överklagandet avslås därför även i kammarrätten.

 

Maria Kronvall

 

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt