Skip to content

Inte nödvändigt att leva upp till oproportionerligt skall-krav vid kommunal upphandling

Det spelar ingen roll att det vinnande bolaget vid en offentlig upphandling avviker från ett av skall-kraven. Orsaken är att skall-kravet i sig anses vara oproportionerligt. Det slår kammarrätten fast. 

Förvaltningsrätten underkände en kommunal upphandling efter att det vinnande bolaget brutit mot ett av skall-kraven genom att offerera samma produkt på flera positioner.

Efter överklagan kommer nu kammarrätten fram till att bolaget i och för sig har brutit mot skall-kravet men att kravet är oproportionerligt. Enligt domstolen är bolagets avvikelse från skall-kravet därför oväsentligt för upphandlingen. Kommunen har därför inte handlat i strid med lagen.

Kammarrätten upphäver därmed förvaltningsrättens dom och återförvisar målet för ny prövning.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt