Skip to content

Fria mördare har anledning att frukta slopad preskriptionstid och DNA

Rikspolischefen Bengt Svenson och professor Leif GW Persson
Rikspolischefen Bengt Svenson och professor Leif GW Persson

Den avskaffade preskriptionstiden för mord i kombination med DNA-tekniken gör att ett antal så kallade cold-cases kan komma att klaras upp inom kort. Det konstaterar professor Leif GW Persson som har gått igenom samtliga mordfall från 1985 till 2010 på rikspolischefens begäran.

- Ett kallt fall får inte vara så fruset att det inte går att tina upp, säger rikspolischefen Bengt Svenson.

Den första juli 2010 avskaffades preskriptionstiden för mord. Rikspolischefen beslutade då att ge professor Leif GW Persson uppdraget att genomföra en sammanställning av samtliga ouppklarade och icke preskriberade fall av dödligt våld i Sverige.

Leif GW Persson skulle även bedöma om det kan vara juridiskt möjligt – och praktiskt meningsfullt – att vidta ytterligare utredningsåtgärder.

Granskningen omfattar det totala antalet ouppklarade fall av dödligt våld som inträffat under perioden första juli 1985 till och med utgången av år 2010 – totalt 430 fall.

Utifrån rapportens förslag har rikspolischefen bland annat beslutat att Rikskriminalpolisen tillsammans med polismyndigheterna ska göra en gemensam prioritering av vilka ärenden som bör återupptas.

På det mer övergripande planet har rapporten dessutom resulterat i att man ska genomföra ett antal åtgärder som ska underlätta mordutredning inför framtiden. Hit hör bland annat att se över Statens kriminaltekniska laboratorium och polisens möjlighet att omhänderta den förväntade ökningen av spår och beslag som blir följden av den slopade preskriptionen och att ta fram ett rikstäckande register över ouppklarade mord.

 

Foto: Claudio Bresciani/Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt