Skip to content

Fejkad trafikolycka gav ingen försäkringsersättning - men 40 miljoner i rättegångskostnader

Den 54-årige mannen hade tecknat 40 försäkringar strax före bilolyckan - med ett försäkringsskydd på över 100 miljoner kronor. Tingsrätten konstaterade att olyckan var fingerad och mannen dömdes bland annat att betala 40 miljoner kronor i rättegångskostnader till nio försäkringsbolag. Både hovrätten och HD har nu avslagit hans begäran om resning. 

Under en bilresa 1995 på väg till Arlanda körde en nu 54-årig man av vägen och nerför en slänt. Året därpå var den taxi han satt i inblandad i en seriekrock.

Mannen väckte talan mot tio försäkringsbolag avseende försäkrings- och trafikskadeersättning för personskada. Enligt försäkringsbolagen hade mannen dock tecknat över 40 försäkringar kort före 1995 års trafikhändelse genom att vilseleda bolagen om sin sjukdomshistorik. Han lyckades därigenom skaffa sig ett "enormt stort" försäkringsskydd, på över 100 miljoner kronor.

Tingsrätten kom fram till att mannen fingerade eller framkallade trafikhändelsen år 1995 samt att han inte heller "gjort antagligt" att han drabbades av någon personskada till följd av olyckan 1996. Istället konstaterade tingsrätten att de försäkringsavtal som mannen hade tecknat var ogiltiga till följd av att han svikligen hade tecknat försäkringarna med avsikt att fingera försäkringsfall för att kunna lyfta betydande försäkringsbelopp.

Mannen förpliktigades att betala drygt 180 000 kronor i skadestånd till två försäkringsbolag samt ersätta nio försäkringsbolag för deras rättegångskostnader med cirka 40 miljoner kronor.

Han ansökte därefter om resning men hovrätten avslog hans ansökan. Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd.

  • Alt-texten
    Veronica Hult
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt