Skip to content

F d juriststudenter vid Stockholms universitet: Kritiken från Högskoleverket är befogad

Diskrimineringsdagen 2011

- Det här är problem vi pekade på redan för flera år sedan, säger Louise Dane, nyutexaminerad jurist. Som student på Stockholms universitet valde hon att själv ta tag i det hon tyckte fattades på utbildningen.

Högskoleverket kritiserade i början av september Stockholms juristutbildning. Bland annat för att studenterna inte visar tillräcklig kritisk förmåga och inte lär sig att göra bedömningar med hänsyn till samhällsfrågor och mänskliga rättigheter.

Louise Dane tog examen från Stockholms universitet våren 2012. Hon är inte förvånad över Högskoleverkets bedömning.

År 2009 tog Louise, tillsammans med Lina Elfwing, initiativet till Diskrimineringsdagen. Det är en återkommande temadag på universitet där lagstiftning och frågor kring diskriminering tas upp genom seminarier och diskussioner med yrkesverksamma jurister. Dörrarna står öppna för alla men för de studenter som läser statsrätt har dagen blivit en del av den schemalagda undervisningen.  

För Louise och Lina var initiativet en reaktion på de brister de såg i sin utbildning.

- Lina och jag hade samma känsla kring juristutbildningen, att den var något verklighetsfrånvänd. Det är konstigt, för att arbeta som jurist innebär ju att man måste hålla sig uppdaterad, kring både lagförändringar och samhällsutveckling.

Genom Diskrimineringsdagen ville de bidra till att fylla en lucka och skapa ett forum för annan undervisning än traditionell katederundervisning.

Högskoleverkets kritik rör att studenterna vid Stockholms universitet saknar förmåga ”att kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera frågeställningar” samt förmåga att göra ”bedömningar med hänsyn till relevanta samhällsfrågor som mänskliga rättigheter och etiska aspekter.”

Där tycker Louise att Diskrimineringsdagen fyller en funktion.

- Under Diskrimineringsdagen finns inga färdiga svar - det är dagsaktuella frågor som hanteras. Studenterna kan inte kolla på gamla tentafrågor eller läsa svaret i någon bok. Man måste tänka själv. 

Initiativet inleddes med att ett mail till institutionen där Lina och Louise pekade på just de brister som nu lyfts fram av Högskoleverket. Responsen var positiv. 

- När vi presenterade vår idé möttes vi enbart av positiva reaktioner från institutionen.

Louise tror att de förändringar universitet gjort på senaste tiden, med ny studieordning och ändrade examinationsregler, kan bidra till en positiv utveckling. Men fortfarande finns det mycket kvar att göra.

- Jag tror att det finns en vilja att utveckla juristutbildningen och anpassa den efter samhället. Men universitetet behöver lite hjälp med att ta sig ur gamla banor och att tänka nytt. Det är viktigt att förmedla till studenter att det är såväl universitetets som studenternas ansvar att se till att utbildningen blir bra. Gillar du inte något, ändra det!

Den här terminens Diskrimineringsdag inträffar torsdagen den 27 september. Deltar gör bland andra Centrum för Rättvisa, Setterwalls och RFSL. 

  • Linn Nordqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt