Skip to content

Enskilt åtal om mened ogillas av hovrätten - hänvisar till Europakonventionen

Enligt Europakonventionen ska en person inte, gång på gång, behöva kallas att vittna i olika mål i domstol som i praktiken handlar om en och samma sak. Det är en av orsakerna till att hovrätten ogillar ett enskilt åtal för mened. 

En man som dömts för misshandel väckte enskilt åtal om bland annat mened mot två av vittnena.

Efter att åtalen ogillats väckte mannen enskilt åtal mot en kvinna som vittnat i både dessa mål samt i misshandelsmålet.

Tingsrätten konstaterade att flera domstolar utförligt prövat misshandeln. Domstolarna hade därmed tagit ställning till trovärdigheten och tillförlitligheten av de uppgifter som tilltalade, målsägande och vittnen lämnat. Därför framstod mannens talan enligt tingsrätten som helt utsiktslös.

Med hänvisning till Europakonventionen konstaterade domstolen också att en person inte bör tvingas att under långa tidsperioder stå under enskilt åtal eller att gång efter annan kallas till domstol för att vittna i olika mål som i praktiken avser samma sak och att Europakonventionen också ålägger det allmänna att vidta rimliga åtgärder för att skydda personer från trakasserier.

Tingsrätten kom fram till att det enskilda åtalet var uppenbart ogrundat och ogillade det därför utan att ens utfärda stämning. Sedan mannen överklagat instämmer nu hovrätten i tingsrättens bedömning och fastställer domen.

 

Gustaf Blomberg

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt