Skip to content

Ekobrottsmyndigheten bygger upp nationell underrättelsetjänst

Ekobrottsmyndigheten ska bygga upp en rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst för att bland annat kunna komma åt de enorma vinster som den grova organiserade brottsligheten genererar. Det har regeringen beslutat.

Regeringen har gett Ekobrottsmyndigheten i uppdrag att från halvårsskiftet nästa år ta ett nationellt ansvar för i princip all ekobrottsbekämpningen i landet.

- Jag ser det som både naturligt och strategiskt riktigt att Ekobrottsmyndigheten får det uppdraget, säger generaldirektören Eva Fröjelin.

Justitieminister Beatrice Ask betonar att ett av syftena med att ge myndigheten ett riksansvar är att bygga upp en nationell kriminalunderrättelsetjänst på ekobrottsområdet för att rättsväsendet ska bli bättre på att komma åt vinster av kriminell verksamhet. Även satsningen mot grov organiserad brottslighet lyfts fram.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt