Skip to content

Efter två år var målet ännu inte avgjort - JO kritisk trots "besvärlig arbetssituation" hos domstolen

Trots en "besvärlig arbetssituation" så är det oacceptabelt att handläggningstiden vid Förvaltningsrätten i Uppsala var mer än två år i ett ärende. Det skriver JO som ger domstolen kritik. 

En man JO-anmälde Förvaltningsrätten i Uppsala eftersom han överklagat ett beslut från Skatteverket dit. Efter två år hade ärendet fortfarande inte avgjorts.

Förvaltningsrätten instämde i att handläggningstiden varit alltför lång och hävdade att detta berodde på det ansträngda arbetsläget på domstolen i kombination med bristfälliga rutiner.

JO konstaterar att målsättningen för huvuddelen av målen i förvaltnings- och kammarrätterna är att handläggningstiden ska vara maximalt sex månader före ett avgörande. JO konstaterar vidare att det dröjt nästan två år från det att det aktuella målet var klart för avgörande fram till dess att målet faktiskt avgjordes.

Trots att domstolens besvärliga arbetssituation anser JO att handläggningstiden varit oacceptabelt lång.

 

 

Gustaf Blomberg

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt