Skip to content

Dömdes för grovt ocker mot psyksjuk syster i tingsrätten - frias av splittrad hovrätt

En djupt splittrad hovrätt friar en 49-årig kvinna som i tingsrätten dömdes för grovt ocker. Bakgrunden är förmögenhetsöverföringar på 2,1 miljoner kronor från kvinnans psykiskt sjuka syster.

Den 49-åriga kvinna dömdes i tingsrätten för att ha utnyttjat sin psykiskt sjuka systers oförstånd och sett till att närmare 2,1 miljoner kronor fördes över till henne.

Kvinnan medgav att hon fått aktier, obligationer, en fastighet samt 800 000 kronor i kontanter från systern men ansåg att detta inte var brottsligt. Systern skulle nämligen ha varit fullt medveten om sina handlingar och transaktionerna syftade till att skydda egendomen från andra släktingar.

Tingsrätten tog fasta på intyg respektive förhör med psykiatriläkare och fann att systern på grund av sin allvarliga psykiska sjukdom, som uppträdde i så kallade skov, hade haft nedsatt omdömesförmåga.

Den 49-åriga kvinnan hade även insett denna brist hos systern, utnyttjat den och tillskansat sig förmåner som stått i uppenbart missförhållande till de förmåner hon själv erbjudit systern., ansåg tingsrätten. Enligt domen skulle kvinnan även ett betala drygt 1,4 miljoner kronor i skadestånd samt återlämna fastigheten till systern.

Hovrätten upphäver nu domen i samtliga delar. Hovrätten tar fasta på uppgifter från den bankjurist som hjälpt till att upprätta såväl testamente som gåvobrev och som uppgivit att hon inte känt den minst tvekan om systerns hälsotillstånd vid deras kontakter.

Rätten anser även att den psykiatriska utredningen har brister, bland i form av avsaknad av personlig kontakt med systern.

Vid en sammantagen bedömning anser rätten inte att rättshandlingarna kan anses så oförnuftiga och främmande att de bevisar att systern handlat i oförstånd.

En ledamot i rätten är dock skiljaktig, anser åtalet styrkt samt anser att straffvärdet är så högt som ett och ett halvt års fängelse - bland annat då gärningarna begåtts mot en närstående och lämnat henne helt utblottad. En annan ledamot anser att tingsrättens dom ska fastställas.

  • Alt-texten
    Isak Bellman
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt