Skip to content

Delgivningsman outbildad - kommer undan med varning för självsvåldig husrannsakan

 

En av polisens delgivningsmän fattade själv beslut om att genomföra en husrannsakan i en lägenhet. RPS konstaterar att detta var ett brott mot både regeringsformen och Europakonventionen. Eftersom delgivningsmannen saknar utbildning kommer han dock undan med en varning.

En av polisens delgivningsmän i Småland hade fått tips om att en person som söktes för delgivning befann sig i en lägenhet. Trots att det inte fanns något beslut om husrannsakan fick delgivningsmannen fastighetsägaren att öppna lägenheten med nyckel så att lägenheten kunde sökas igenom – dock utan att den eftersökta personen hittades.

En åklagare beslutade att inte ens inleda förundersökning mot delgivningsmannen med motiveringen:

”Uppgifterna i ärendet avser ett brott som inte kan förväntas föranleda strängare påföljd än böter. Omständigheterna är sådana att de talar för att man inte väcker åtal för gärningen. Samhällets eller enskildas intressen hindrar inte ett sådant beslut.”

Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd, PAN, konstaterar nu att delgivningsmannens eget beslut omfattar användning av straffprocessuella tvångsmedel och att detta strider mot såväl regeringsformen som Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

PAN skriver:

”Någon omständighet som kan ursäkta ditt handlande har inte framkommit och felet kan inte betraktas som ringa. Eftersom det inte framkommit att du har genomgått polishögskola eller någon liknande utbildning kan påföljden stanna vid en varning”.

 

Foto: Henrik Montgomery/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt