Skip to content

Bostadsrättsförening vinner mot medlemmar –- kamin måste tas bort

När lägenhetsägarna installerade en kamin så handlade inte bara om förändringar i deras egen bostadsrättslägenhet - utan också i bostadsrättsföreningens rökkanal. Kaminen måste därför tas bort, enligt tingsrätten.

Efter ansökan om från en bostadsrättsförening beslutade Kronofogdemyndigheten att två medlemmar i föreningen skulle  koppla ifrån en kamin som de hade installerat i sin bostadsrätt, samt att återställa rökgången genom att mura igen hålet till murstocken.

Medlemmarna överklagade beslutet och menade bland annat att föreningens stadgar angav att den aktuella åtgärden endast var anmälningspliktig till styrelsen och att åtgärden också mycket riktigt hade anmälts i god tid.

Eftersom väsentliga förändringar av lägenheten enligt bostadsrättslagen kan undantas från tillståndsplikt genom stadgarna - och eftersom åtgärden inte heller medfört påtaglig skada eller olägenhet - ansåg medlemmarna att deras anmälan till styrelsen hade varit tillräcklig.

Föreningen menade dock att åtgärden inte var en förändring i själva lägenheten och därför föll utanför bestämmelsens.

Tingsrätten konstaterar nu att rökgången endast har varit avsedd för den aktuella lägenheten, men understryker att det samtidigt är föreningen som har försett lägenheten med denna samt att det också är föreningen som svarar för fastighetens ventilation.

Ingreppet i rökgången kan därför inte anses ha utförts i den del av fastigheten som enbart hör till de boendes lägenhet. Eftersom det är ostridgt att tillstånd saknats kan överklagandet därför inte bifallas och Kronofogdenmyndighetens beslut står därmed fast.

 

 

Foto: Ingvar Karmhed/SvD/Scanpix

  • Alt-texten
    Isak Bellman
  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt