Skip to content

Amerikansk dom ska följas i vårdnadstvist - mamma tvingas lämna över sina barn från Sverige

Amerikansk domstol har slagit fast att pappan ska ha vårdnaden om de tre barn som mamman vill behålla i Sverige. Tingsrätten gav mamman rätt, hovrätten ändrade den domen och nu har HD beslutat att inte ta upp fallet. 

En amerikansk man ansökte om överföring av sina tre barn i enlighet med Haag-konventionen. Enligt mannen hade barnens mamma kvarhållit barnen i Sverige efter en sommarvistelse medan kvinnan hävdade att de flyttat tillbaka till Sverige för att bosätta sig här permanent.

Amerikansk domstol slog i en dom fast att pappan skulle ha vårdnaden om barnen och att de skulle återföras till USA. Mamman uppgav att hon skulle ta med sig barnen på utsatt datum men ändrade sig sedan och valde att stanna med barnen i Sverige.

Tingsrätten ansåg att det förelåg en allvarlig risk att en överflyttning skulle riskera barnens själsliga hälsa efter 22 månader i Sverige. En ledamot var dock skiljaktig och menade att det inte förelåg någon sådan risk.

Hovrätten menade däremot att barnen hade sin hemvist i USA och att kvarhållandet stred mot det amerikanska domslutet. Eftersom hovrätten inte heller ansåg att det förelåg någon risk för barnens själsliga hälsa beslutade hovrätten att överflyttning skulle ske.

Mammans skyldighet att föra över barnen förenades med vite om 30 000 kronor. Hon ålades också att betala rättegångskostnaderna i såväl tingsrätt som hovrätt.

Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd.

 

Foto: Scanpix

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt