Skip to content

Advokatbyrås miss godtas inte av EU-domstolen – ”mänskliga faktorn” inte skäl nog

Ett amerikanskt företag hade registrerat ett figurkännetecken som ett så kallat gemenskapsvarumärke. När registreringen behövde förnyas underrättade Harmoniseringsbyrån företaget, som inte förnyade registreringen.

Företaget inkom sedan med en ansökan om återställande av försutten tid. De hävdade att den advokatbyrå som skulle ha skött registreringen först missat att förnya den på grund av den mänskliga faktorn och att advokatbyråns datorsystem därefter inte hade genererat förnyelsepåminnelser.

Efter att Andra överklagandenämnden avslagit ansökan, överklagades beslutet till tribunalen.

Tribunalen anför att fel beroende av den mänskliga faktorn inte är att anse som exceptionella händelser som gör att ett återställande av försutten tid kan beviljas.

Tribunalen konstaterar även bland annat att en förlust av data är ett föreutsägbart fel i ett datasystem. Och då detta inte på något sätt har avhjälpts, till exempel genom parallella system eller kontroller, kan advokatbyrån inte anses ha iakttagit all den omsorg som krävs för att ett återställande ska vara möjligt.

Tribunalen ogillar därför nu företagets talan.

 

Therese Åkerlund

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt