Skip to content

Advokat fick inte prata med sin anhållne klient i telefon - polisen får kritik

 

En advokat i Skåne försökte under en dag få telefonkontakt med sin klient som satt anhållen för rån. Eftersom arrestpersonalen inte lyckades få till ett telefonsamtal så hann advokaten och klienten inte samråda annat än precis före häktningsförhandlingen.

 

 

Advokaten JO-anmälde Skånepolisen och redogjorde för händelsen.

Före lunch ringde han upp arresten och bad att få samtala med sin klient över telefon. Av arrestvakten fick han då beskedet att även klienten ville tala med honom men att detta endast kunde arrangeras genom att advokaten inställde sig på arresten.

Då detta inte var möjligt upprepade advokaten att han önskade tala med sin klient över telefon, men detta accepterades inte från arrestvaktens sida.

När advokaten på eftermiddagen återkom fick han samma besked och det samråd med klienten som krävdes inför häktningsförhandlingen fick i stället ske i omedelbar anslutning till denna.

Skånepolisen skriver i sitt yttrande till JO att telefonsamtal mellan en intagen och dennes advokat normalt sker med skyndsamhet men att hänsyn måste tas till arbetsbelastningen vilket ibland kan dra ut på tiden.

Polismyndigheten uppger att det inte finns någon dokumentation över samtalen på förmiddagen men däremot på eftermiddagen. Då var arbetsbelastningen så hög och att det inte gick att arrangera ett telefonsamtal mellan den anhållne och advokaten – någonting som arrestvakten meddelade också advokaten.

När situationen hade lugnat ner sig på arresten försökte arrestvakten dock få kontakt med advokaten vilket misslyckades.

Enligt ett yttrande från ansvariga vid det aktuella polisområdet borde dock en telefonkontakt mellan advokaten och hans klient ha etablerats redan på förmiddagen.

Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger skriver i sitt beslut:

"Det är av grundläggande betydelse att den som är frihetsberövad får möjlighet att komma i kontakt med sin offentliga försvarare inom kort tid från begäran. Jag noterar att polismyndigheten har vidtagit åtgärder för att tydliggöra ansvaret inom myndigheten för frågor som rör kontakten mellan frihetsberövade och deras ombud. Myndigheten kan dock inte undgå kritik för de brister som förekommit i detta fall.”

 

Foto: Annakarin Drugge/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt