Skip to content

1,5 miljarder extra till rättsväsendet - så ser budgetfördelningen ut område för område

Justitieminister Beatrice Ask storsatsar på rättsväsendet
Justitieminister Beatrice Ask storsatsar på rättsväsendet

Det är fortfarande alldeles för många som drabbas av brott, för få brott som klaras upp, för många som känner sig otrygga, för många som dras in i kriminalitet och för många som återfaller i brott. Det anser regeringen som i budgetpropositionen tillför rättsväsendet ytterligare drygt 1,5 miljarder kronor nästa år.

Rättsväsendets totala anslag för 2013 uppgår till 39 miljarder kronor. I tabellen nedanför artikeln framgår hur pengarna fördelas mellan myndigheterna.

Åklagarmyndigheten

För att kunna behålla hålla kvaliteten och effektiviteten inom Åklagamyndigheten och bidra till ökade insatser mot bland annat ungdomsbrottslighet ökas anslaget med 37 miljoner kronor från och med år 2013. Därutöver beräknas anslaget öka med ytterligare 17 miljoner kronor år 2014, 81 miljoner kronor år 2015 och 30 miljoner kronor år 2016.

Domstolarna

Måltillströmningen till domstolarna förväntas fortsätta vara stor. Domstolarna ska därför minska sina handläggningstider, anser regeringen. Anslaget till domstolar ökas med 228 miljoner kronor från och med nästa år. Därtill kommer bland annat särskilda satsningar till mark- och miljödomstolarna.

Ekobrottsmyndigheten

För att Ekobrottsmyndigheten ska kunna öka effektiviteten i sin verksamhet när det bland annat gäller att spåra och återföra vinster från brott ökas anslaget med 8 miljoner kronor från och med år 2013. Anslaget beräknas sedan öka med ytterligare 4 miljoner kronor år 2014, 17 miljoner kronor år 2015 och 15 miljoner kronor år 2016. Regeringen satsar dessutom 30 miljoner kronor på att Ekobrottsmyndigheten ska kunna bygga upp en nationell kriminalunderrättelsetjänst på ekobrottsområdet.

Polisen

Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ska ombildas till en sammanhållen myndighet den 1 januari 2015. Förändringen syftar enligt regeringen till att undanröja en del av de hinder som idag finns mot en effektivare och mer kostnadseffektiv polis.

Det handlar bland annat om att ge ledningen ett helhetsansvar med en tydlig ansvarskedja från myndighetsledning ner till lokal nivå. Det finns också behov av att öka möjligheterna till att snabbt kunna flytta resurser, att lättare kunna sprida och ändra arbetsmetoder och att förbättra förutsättningarna för att utveckla samverkan på nationell nivå med myndigheter både i och utanför rättsväsendet.

Om riksdagen går med på regeringens förslag blir det den största omorganisationen av svensk polis sedan förstatligandet 1965.

Polisen måste också förbättra sina resultat. Anslaget ökas därför med 360 miljoner kronor från och med nästa år och beräknas öka med ytterligare 10 miljoner kronor från och med år 2014, 40 miljoner kronor från och med år 2015 och 50 miljoner kronor från och med år 2016.

Säkerhetspolisen

För att ge Säkerhetspolisen möjlighet att vidareutveckla arbetet mot terrorism och genomföra förstärkningar av skyddet av ”vitala funktioner i samhället” ökas anslaget med 42 miljoner kronor år 2013. Anslaget beräknas öka med 43 miljoner kronor år 2014 och 51 miljoner kronor år 2015. Från och med år 2016 beräknas anslaget öka med 30 miljoner kronor.

Kriminalvården

Regeringen vill göra en kraftfull och långvarig satsning för att förebygga återfall i brott, med förstärkta insatser bland annat för unga dömda och gruppen våldsamma män. Regeringen vill därför att Kriminalvården får ytterligare 180 miljoner kronor från år 2013. Därutöver beräknas anslaget tillföras ytterligare 47 miljoner kronor från år 2014, 158 miljoner kronor från år 2015 och därefter 73 miljoner kronor från år 2016.

Brottsförebyggande rådet

För att effektivisera rättsväsendet och uppnå bättre resultat ser regeringen ett behov av stärka Brottsförebyggande rådets roll inom rättsväsendet. Det pågående arbetet med att koppla ihop elektronisk ärendeinformation mellan myndigheterna kommer bland annat att generera helt nya möjligheter till analys av rättsväsendets verksamheter.

Brottsförebyggande rådet ska därför få 12 miljoner kronor i ökat anslag från år 2012. Därutöver avser regeringen att öka anslaget med ytterligare 6 miljoner kronor från år 2014 och därefter med ytterligare 7 miljoner kronor från år 2015.

Rättsmedicinalverket

Även Rättsmedicinalverket får påökt.. Anslaget ökas med 10 miljoner kronor från och med år 2013. Därutöver beräknas anslaget öka med ytterligare 20 miljoner kronor år 2015 och 25 miljoner kronor år 2016.

 

Tabell över budget för rättsväsendet

 

 

Verksamhet

miljoner kronor

Polisorganisationen

20 536

Säkerhetspolisen

1 064

Åklagarmyndigheten

1 265

Ekobrottsmyndigheten

525

Sveriges Domstolar

5 218

Kriminalvården

7 764

Brottsförebyggande rådet

82

Rättsmedicinalverket

340

Gentekniknämnden

5

Brottsoffermyndigheten

36

Ersättning för skador på grund av brott

122

Rättsliga biträden m.m.

2 266

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

40

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

96

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

7

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

18

Domarnämnden

8

 

 

Foto: Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt