Skip to content

Tingsrätt saknade laglig grund att stänga av advokat - får inget skadestånd

Tingsrätten beslutade att en advokat inte längre skulle förordnas som offentlig försvarare vid domstolen. Justitiekanslern konstaterade att tingsrätten saknade laglig grund för sitt beslut men att advokaten inte ska få något skadestånd för utebliven inkomst.

JK slår fast att Sundsvalls tingsrätt, oavsett hur frågan om advokatens lämplighet bör bedömas, inte har haft laglig grund för sitt beslut och att detta därför är felaktigt i skadeståndslagens mening.

Advokaten uppger att han har förlorat 85 procent av sina uppdrag under den aktuella sjumånadersperioden på grund av tingsrättens beslut. I brist på närmare utredning kommer dock JK fram till det inte är visat att advokaten lidit någon inkomstförlust på grund av beslutet.

Advokaten hade på grund av allvarlig sjukdom inte åtagit sig några försvararuppdrag under en tid före beslutet och tingsrätten ställde sig med hänsyn till ålder, sjukdomsbild och kontorsorganisation tveksam till om han på nytt var lämplig att erhålla förordnande som offentlig försvarare.

JK kan inte utesluta att dessa omständigheter under alla förhållanden skulle ha avspeglat sig i ett väsentligt minskat antal förordnanden för advokatens del.

 

Foto:Scanpix

  • Johanna Haddäng
  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt