Skip to content

Sture Bergwall frias för mordet på Johan Asplund

På fredagen friades Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, för mordet på 11-årige Johan Asplund som han fälldes för år 2001.

Sture Bergwall, då Thomas Quick, dömdes sommaren 2001 för mordet på en elvaårig pojke 1980. Bergwall, som erkände gärningen, skulle enligt domen ha fört bort pojken från det område i Sundsvall där han bodde och dödat honom i ett skogsområde utanför staden.

Bergwall hade under utredningens gång ändrat sina uppgifter om hur han förgripit sig på pojken och sedan dödat honom och styckat kroppen, men tingsrätten ansåg inte att detta medförde att hans erkännande var oriktigt. År 2009 återtog Bergwall sitt erkännande och ansökte senare om resning.

Hovrätten anmärkte att Bergwalls olika uppgifter under förundersökningen om hur han agerat mot pojken aldrig redovisats för tingsrätten i sådan utsträckning att den haft möjlighet att beakta hur uppgifterna om det centrala händelseförloppet utvecklades och förändrades under utredningens gång.

Domstolen anmärkte också att Bergwalls beskrivning av två av pojkens kroppsegenheter haft väldigt lite gemensamt med den slutliga beskrivningen. Rätten ansåg även att det fanns tveksamheter kring tingsrättens slutsatser i fråga om Bergwalls tillgång till bil, samt vilka slutsatser som kan dras av förhöjda fosfathalter på en plats som pekats ut av honom.

Enligt hovrätten fanns det, med hänsyn till bevisläget i målet vid tingsrätten och de berörda omständigheterna, tvivel kring Bergwalls skuld. Det fanns med anledning av detta synnerliga skäl att pröva målet på nytt och han beviljades därför resning.

Tingsrätten ogillar nu åtalet mot Bergwall. Domstolen konstaterar att åklagaren efter hovrättens beslut lagt ner åtalet, då det framstått som utsiktslöst att förutse en fällande dom i målet.

Pojkens föräldrar har även avstått från möjligheten att överta åtalet och förklarat att de även återtar sitt tidigare framställda skadeståndskrav.

Foto: Scanpix

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt