Skip to content

Sjuksköterska som förgripit sig på psykiskt sjuk patient förlorar legitimation

En sjuksköterska som dömts för sexuella övergrepp gentemot en psykiskt sjuk patient blir av med sin legitimation efter ett beslut av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

En sjuksköterska åtalades och dömdes för sexuella övergrepp gentemot en psykiskt sjuk patient till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Socialtjänsten påpekade övergreppen som sjuksköterskan gjort sig skyldig till var mycket avancerade och allvarliga och hade riktats mot en kvinna som varit underkastad hans vård.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd menar att sjuksköterskan i sin yrkesutövning begått brott som gravt försämrar tilliten till honom som sjuksköterska. Nämnden återkallar därför sköterskans legitimation.

Nämnden anser inte att det faktum att det gått tre år sedan övergreppen ägde rum utgör något särskilt skäl till att inte återkalla legitimationen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Scanpix

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt