Skip to content

Reklamavbrott kränkte films integritet - TV4 tvingas betala 50 000 kronor

TV4 sände filmen ”Rädda menige Ryan” i en av sina kanaler. Granskningsnämnden för Radio och TV fann att två reklamavbrott i filmen stred mot bestämmelsen om inplacering av annonsavbrott enligt radio- och TV-lagen. Nämnden beslutade därför att hos förvaltningsrätten ansöka om att TV4 skulle betala särskild avgift.

Granskningsnämnden hävdade att programmets integritet störts då reklamavbrotten inte placerats vid scenförändringar eller markanta avvikelser i handlingen.

TV4 anförde att reklampauser under bästa sändningstid är en absolut nödvändighet för verksamhetens existens och att brytpunkter för reklam identifieras utifrån tittarupplevelsen.

Förvaltningsrätten konstaterar nu att en films integritet och värde kränks om ett reklamavbrott placeras där det inte naturligen skulle ha varit ett avbrott. I det aktuella fallet hade annonsavbrotten placerats mitt i ett händelseförlopp. TV4 har därför brutit mot bestämmelsen om inplacering av annonsavbrott i radio- och TV-lagen.

Då TV4 har brutit mot bestämmelsen tidigare förpliktas de nu att betala en särskild avgift om 50 000 kronor.

 

Anna Berntorp

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt