Skip to content

Mark- och miljööverdomstolens beslut att tillåta kalkbrytning på Gotland överklagas till Högsta domstolen

Mark- och miljööverdomstolen beslutade i början av juli att företaget Nordkalk hade rätt att bryta kalk i det ur naturvårdssynpunkt värdefulla området kring Bunge på norra Gotland. Nu överklagas beslutet av flera miljöorganisationer, bland andra Naturskyddsföreningen.

- Det handlar om en miljö som är sällsynt i hela Europa. Miljööverdomstolen tog inte chansen att rätta till sitt tidigare felaktiga beslut. Vi kommer att ta frågan vidare till Högsta domstolen och EU-kommissionen, det här är principiellt lika felaktigt som licensjakten på varg, säger Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen anser att det är fel att ge Nordkalk tillstånd att bryta kalk i Bunge då det strider tillståndet mot de unionsrättsliga förpliktelserna enligt art- och habitatdirektivet.

- EU-lagstiftningen måste börja tillämpas bättre i det svenska rättssystemet, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen. 

Andra organisationer som överklagar domen inkluderar Naturvårdsverket och Fältbiologerna.

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt