Skip to content

Landsting bedömde "skall-krav" fel - upphandling måste göras om

Stockholms läns landsting genomförde en upphandling av leveranser av sårvårdsprodukter. Tilldelningsbeslutet överklagades av ett av de 15 bolag som landstinget valde att ingå avtal med.

Bolaget ville att utvärderingen skulle göras om för flera offererade produkter, som enligt landstinget inte uppfyllde alla "skall-krav" i förfrågningsunderlaget när det gäller bland annat uppgifter om tillverkare och tillverkningsland.

Landstinget medgav att upphandlingen skulle rättas och en ny utvärdering göras för vissa av de produkter som sökanden hade angett eftersom nya uppgifter hade kommit till landstingets kännedom.

Förvaltningsrätten har nu kommit fram till  att utvärderingen måste göras om när det gäller de fem produkter där landstinget medgett att man hade förbisett att sökanden uppfyllde kraven. När det gäller den resterande delen av målet kommer domstolen fram till att bolaget inte har uppfyllt kraven och det saknas därför skäl att ingripa när det gäller de övriga 22 produkterna.

 

Anna Berntorp

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt