Skip to content

Läkare varnas efter att ha föreslagit sterilisering under förlossning

En kvinna anmälde en specialistläkare då hon känt att han försökt övertyga henne att skriva under en steriliseringsblankett under hennes förlossning. Läkaren anser inte att han agerat feaktigt eftersom att kvinnan under förlossningen berättat att graviditeten varit oplanerad. Trots det får han nu en varning av ansvarsnämnden.

En kvinna anmälde en specialistläkare då hon känt att han försökt övertyga henne att skriva under en steriliseringsblankett under hennes förlossning.

Läkaren medgav att han informerat kvinnan om möjligheten till sterilisering under förlossningen men menade att det varit kvinnan som berättat för honom att graviditeten varit oplanerad och att hon aldrig ville bli gravid igen.

Han tyckte inte agerat fel utan att erbjudandet om sterilisering endast getts efter patientens uttryckliga önskemål och att missförståndet kunde ha berott på språkförbistring.

Ansvarsnämnden fann att läkaren brustit i sin yrkesutövning under kvinnans förlossning. Bland annat pekade nämnden på att det var direkt olämpligt att ta upp frågan om sterilisering med en födande kvinna på grund av hennes sårbara situation.

Felet ansågs varken ringa eller ursäktligt. Trots det lämnades anmälan utan åtgärd eftersom att lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS, upphävts och de offentligrättsliga disciplinpåföljderna avskaffats.

Saken prövades dock igen efter att kvinnan överklagat beslutet och nämnden, som använder LYHS med hänvisning till övergångsbestämmelserna, ger nu läkaren en varning .

 

 

Foto: Scanpix

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt