Skip to content

Kvinna ville ha halv miljon i ersättning för kommunens "kraftigt störande" badplats

En kvinna tyckte att den kommunala badplatsen som låg i anslutning till hennes tomt störde henne så mycket att hon ville att kommunen skulle betala en halv miljon kronor i ersättning. Mark- och miljödomstolen menar dock att kvinnan inte kunnat visa att störningarna varit så allvarliga och att badplatsen inte orsakat kvinnan någon ekonomisk skada.

En kvinna yrkade att kommunen där hon bodde skulle betala 500 000 kronor till henne samt 5 000 kronor per år fram tills det att den upphörde med "skadebringande verksamhet" på en anslutande fastighet. Verksamheten bestod i en badplats som låg i anslutning till kvinnans tomt.

Kvinnan menade att kommunen orsakat henne en miljöskada då värdet på hennes fastighet minskat på grund av den kommunala badanläggningen. Hon tyckte att de badande störde henne kraftigt under sommaren och att verksamheten var olämplig.

Mark- och miljödomstolen menar dock att kvinnan inte tillnärmelsevis visat tillräcklig bevisning för att kommunen orsakat så stora störningar att badplatsen inte borde tillåtas. Inte heller hade hon visat att badplatsen orsakat henne någon ekonomisk skada.

Hennes talan lämnas därför  utan bifall och kvinnan ska ersätta kommunen för deras rättegångskostnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Scanpix

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt