Skip to content

"Kan inte uteslutas" att Säpo hittar uppgifter i FOI:s bokföring som myndigheten inte själv kan hitta

FOI:s hemligstämplade dokument publiceras idag av Metro
FOI:s hemligstämplade dokument publiceras idag av Metro

Trots att ledningen har gått igenom sin egen bokföring så vet FOI inte om aktiekapitalet till bulvanföretaget SSTI har betalats ut från myndigheten. Man kan inte hitta någonting som tyder på det men ”det kan inte uteslutas” att åklagare och Säpo kan hitta sådana uppgifter i räkenskaperna. Det skriver FOI:s chefsjurist Eva Liljefors i ett hemligstämplat dokument som tidningen Metro idag publicerar.

Sveriges Radio avslöjade i våras det hemliga projektet Simoom som gick ut på att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, skulle hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik via bulvanföretaget Swedish Security Technology & Innovation AB, (SSTI) som täckmantel.

Frågan om vem som de facto hade betalat de 100 000 kronorna i aktiekapital till SSTI är fortfarande inte utredd men SSTI:s grundare, den före detta FOI-medarbetaren Dick Sträng, bekräftade i våras för Eko-redaktionen att pengarna kom från FOI.

När Metro begärde att få ta del av FOI:s officiella och reviderade bokföring för de aktuella åren valde FOI:s ledning att hemligstämpla sina räkenskaper. Man hänvisade till den förundersökning som pågår mot FOI hos Säpo och den särskilda åklagarkammaren för säkerhetsmål.

När Metro överklagade beslutet till kammarrätten tvingades FOI att redogöra för situationen i en hemligstämplad skrivelse till domstolen. I dokumentet skriver FOI:s chefsjurist Eva Liljefors att man har försökt reda ut frågan om aktiekapitalet genom att gå igenom ”aktuellt ekonomiskt underlag bestående av myndighetens bokföring och verifikat". Man har dock inte hittat någonting som tyder på att de 100 000 kronorna i aktiekapital skulle komma från FOI.

I skrivelsen håller dock FOI dörren öppen för att Säpo och chefsåklagare Tomas Lindstrand, trots allt, skulle kunna hitta sådana uppgifter. Av FOI:s egen utredning har det nämligen ”framkommit vissa muntliga uppgifter som inte kan utesluta att en eller flera av de efterfrågade uppgifterna skulle kunna hänföras till identifierbara handlingar” och att man därför ”inte utesluter att polis och åklagare, efter att ha genomfört utredningsåtgärder, kan identifiera” sådana handlingar.

När Metro frågar chefsjuristen Eva Liljefors om det kan handla om transaktioner som är maskerade till någonting annat svarar hon:

- Nej! Det här handlar väldigt mycket om hur vårt ekonomiska interna redovisningssystem ser ut.

- När allt det här är utrett kommer det att visa sig att det inte är så konstigt som det kanske ser ut att vara.

Chefsåklagare Tomas Lindstrand hänvisar till förundersökningssekretessen och vill varken bekräfta eller dementera om han eller Säpo har lyckats utreda frågan. Beslut om att lägga ner förundersökningen eller väcka åtal förväntas komma under september.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt