Skip to content

Juristen Dona Hariri: "Jag vill göra juridiken begriplig för ungdomar"

Leo Razzak och Dona Hariri, programledarna för Justitia
Leo Razzak och Dona Hariri, programledarna för Justitia

Idag startar Justitia, UR:s nya TV-serie om ungdomsbrottslighet, som programleds av bland annat juristen Dona Hariri. I programmet visas autentiska brottsfall - från brottet, via rättegången, till straffet - där Hariri förklarar hur rätten resonerar i fallen. – Jag vill nå ut till ungdomar och tydligöra juridiken för dem, säger hon.

Dona Hariri, som är 24 år och nyutexaminerad jurist, reder ut och förklarar hur rätten resonerar i de fyra fall som tas upp i programmet, nämligen: brott i grupp, internettrakasserier, sexuella brott och misshandel. Detta medan programledarkollegan Leo Razzak, som är 26 år och arbetar som social entreprenör och föreläsare, pratar med ungdomar, både offer och förövare, om hur de ser på brott och straff.

Att tacka ja till att programleda TV-serien var inget lätt val enligt Hariri.

Nej, det var det inte. Tvärtom, det var svårt av många anledningar. Jag var student under tiden programmet spelades in och prioriterade mina studier högt, så det fanns en stor oro över att studierna skulle påverkas.

En annan faktor som gjorde att det inte var ett lätt val var mina tankar kring hur detta skulle påverka min karriär som jurist. Är att göra tv en fördel eller en nackdel?

Vad fick dig att tacka ja?

 – Jag vill nå ut till ungdomar och tydligöra juridiken för dem. Det är den största anledningen till att jag programleder den här serien.

Jag tror många unga inte riktigt vet att lagen är en central ramsättare i våra liv som reglerar vilka handlingar som faktiskt är brottsliga och straffbara. Och att begå ett brott inte bara är något coolt utan att det för med sig konsekvenser såväl direkt som i framtiden. Något som jag också hoppas att serien kommer att förmedla.

Har din medverkan i programmet inneburit några fördelar? 

En fördel är att jag fick arbeta som jurist i ett annat forum än det "vanliga". Inför inspelningarna fick jag gräva i rättsfall, vända på paragrafer och lagrum etcetera. Inte i syfte att svara på en tvistig fråga utan i syfte att förenkla till exempel bestämmelsen i en paragraf och det var givande. Framförallt för att det utvecklade mina juridiska kunskaper och mig som jurist.

Tror du att din medverkan kan få negativa konsekvenser för dig i din framtida yrkeskarriär?

– Jag tog min examen under våren och är nu redo för att börja arbeta som jurist någonstans så jag tänker självklart mycket på hur detta kommer att påverka min framtida karriär. Men jag hoppas att det bara för med sig fördelar. Jag ser inte att min medverkan behöver utesluta en yrkeskarriär, tvärtom tror jag att de kompletterar varandra.

Foto: Johan Bergmark / UR

  • Alt-texten
    Anna Persson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt