Skip to content

JO kritiserar Ekobrottsmyndigheten för avstannad förundersökning

JO kritiserar Ekobrottsmyndigheten för en undersökning som tagit fyra och ett halvt år att slutföra och som varit helt avstannad i ett år.

Två advokater framförde klagomål mot Ekobrottsmyndigheten i en anmälan till JO. Advokaterna företrädde ett antal investerare som förlorat pengar med anledning av misstänkta brott vid ett pengaförvaltande bolag.

Förundersökningen om grovt bedrägeri mot bolagets företrädare pågick i flera år och advokaterna kommenterade att den verkade ha stått stilla de två föregående åren.

Ekobrottsmyndigheten redogjorde for utredningsarbetet, och JO anmärker att fallet är komplicerat och att det inte går att uttala sig om ifall utredningen borde ha skötts på ett annat sätt..

Däremot menar JO att en förundersökning ska bedrivas skyndsamt och anmärker att handläggningstiden uppgått till fyra och ett halvt år innan den lades ned. Av förundersökningsmaterialet framgick dessutom att undersökningen legat obearbetad i ett år dessförinnan och JO riktar därför kritik mot myndigheten.

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt