Skip to content

JO: Anstalt får inte begränsa intagnas cigarettinköp

En anstalt som begränsat de intagnas cigarettinköp till max två paket per vecka har inte haft rätt att göra detta. Det konstaterar nu Justitieombudsmannen.

En intagen på anstalten Storboda uppgav i en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, att anstalten genom lokala rutiner begränsat de intagnas inköp av cigaretter till max två paket per vecka.

Kriminalvården bekräftade detta och konstaterade att inskränkningen motiverats med det begränsade utrymme som finns i anstaltens särskilda skåp för förvaring av tillhörigheter som inte få förvaras på de intagnas bostadsrum.

JO konstaterar att en intagens ersättning för sysselsättning betalas ut på ett kontantkort och att det i princip står den intagne fritt att köpa varor för dessa, så länge dessa inte är olagliga.

Det finns heller inget generellt förbud mot tobaksvaror inom Kriminalvården, utan enbart föreskrifter om när och var rökning får ske, etcetera.

Begränsningar av de intagnas inköp bör enligt JO kräva lagstöd, och då sådant saknats i det aktuella fallet har det varit fel av anstalten att införa inköpsbegränsningen.

Det är enligt JO en annan sak att Kriminalvården på grund av utrymmesbrist haft rätt att bestämma att cigaretter överstigande en viss mängd får förvaras i förrådet och inte i de särskilda skåpen.

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt