Skip to content

Inte brott mot EU-rätten att säga upp utlänning som inte fick säkerhetsklassas

Efter många års anställning sades den holländske ingenjören upp från sitt arbete inom SAAB AB:S militära verksamhet. Orsaken var nya krav på säkerhetsklassning - någonting som enligt tingsrätten inte strider mot EU-rätten.

En man var sedan 1998 anställd av SAAB AB som ingenjör med arbetsuppgifter inom den militära verksamheten. På grund av förändringar i SAAB:s datasystem gjordes vissa uppgifter, som mannen behövde för att utföra sitt arbete, endast tillgängliga för säkerhetsklassade medarbetare.

Eftersom mannen var holländsk medborgare kunde han inte säkerhetsklassas enligt svensk lag. Mannen menade därför att han hade utsatts för etnisk diskriminering och en överenskommelse träffades mellan facket och SAAB.

Efter en omorganisation sades mannen upp på grund av arbetsbrist. Mannen väckte då talan mot SAAB och krävde att uppsägningen skulle ogiltigförklaras. Han begärde också 300 000 kronor i skadestånd.

Mannen hävdade att det inte handlade om arbetsbrist och att beslutet strider mot unionsrätten. Arbetsdomstolen beslutade interimistiskt att anställningen skulle upphöra.

Tingsrätten har nu kommit fram till att det förelåg arbetsbrist och att mannen fick ett skäligt omplaceringserbjudande som han avböjde. Uppsägningen har därmed varit sakligt grundad och inte i strid mot unionsrätten.

Domstolen kommer också fram till att frågan om diskrimineringsersättning reglerades slutligt genom det avtal som hade träffats. Eftersom SAAB, när det gäller säkerhetsklassningen, har rättat sig efter de krav som en upphandlande myndighet ställt har inga diskriminerande handlingar i strid med unionsrätten företagits, anser tingsrätten.

 

 

ANNA BERNTORP

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt