Skip to content

”Inrätta en resningsdomstol i Sverige!”

Gunnar Axén, Finn Bengtsson, och Andreas Norlén

”Thomas Quick är inte den förste som blivit felaktigt dömd i svensk domstol”. Det skriver tre riksdagsledamöter från moderaterna idag i en debattartikel i Svenska Dagbladet - bland annat Andreas Norlén, juris doktor och ledamot i KU. Skribenterna är kritiska till kravet på en Quick-kommission och menar att Sverige i stället borde inrätta en särskild resningsdomstol.

De tre moderata riksdagsledamöterna Finn Bengtsson, Andreas Norlén, själv juris doktor, och Gunnar Axén skriver bland annat på SvD Brännpunkt:

”Vi menar att inrättande av en självständig resningsdomstol, med uppgift att pröva resningsansökningar från alla som anser sig ha blivit felaktigt dömda, skulle vara en mycket viktigare åtgärd (än en kommission, red:s anm.) till gagn för alla medborgares rättssäkerhet.”

”Vi har i en riksdagsmotion föreslagit att en oberoende resningsdomstol ska inrättas med uppgift att ta ställning till alla resningsansökningar. Vi har i detta sammanhang inspirerats av rapporten från JK:s rättssäkerhetsprojekt, där en fristående resningsinstans förordades, i första hand med uppdraget att pröva om utredningen bör återupptas eller inte.”

”Med vårt förslag skulle kunskap om och erfarenhet av rättssäkerhetsbrister i domstolarna samlas hos en instans och dess oberoende från övriga delar av rättsväsendet skulle vara tydligt. Att vända sig till en sådan resningsdomstol skulle vara en rättighet lika för alla, oberoende av om den sökandes sak stöds av en större opinion eller inte. Varje enskilt fall förtjänar en individuell, oberoende och rättssäker granskning.” 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt