Skip to content

Hyresvärd ska betala 100 000 kronor i vite - trots att hyresgästen flyttat

Kvinnan flyttade från sin lägenhet innan hyresvärden hade åtgärdat skador efter en allvarlig mögelskada. Därför borde vite inte utgå, ansåg hyresvärden - någonting som hovrätten dock inte håller med om.

En kvinna hyrde en lägenhet i Alstad, strax norr om Trelleborg. Efter en ansökan från kvinnan beslutade hyresnämnden i september 2010 att förelägga hyresvärden att senast i december 2010 åtgärda fukt- och mögelskador och återställa ytskikten i kvinnans lägenhet.

I mars 2011 förenade nämnden åtgärdsföreläggandet med ett vite om 150 000 kronor, eftersom värden inte hade följt beslutet. Kvinnan har nu yrkat att vitet ska dömas ut eftersom flera brister fortfarande inte var åtgärdade.

Hyresvärden hävdade att han vidtagit åtgärder och att han ansåg att fukt- och mögelskadorna vara åtgärdade. Kvinnan hänvisade dock till en undersökning som tydde på att problemen kvarstod.

Nämnden kom fram till att hyresgästen hade visat att skadorna inte var åtgärdade och att det var ostridigt att ytskikten ännu inte hade åtgärdats. Eftersom vissa åtgärder hade genomförts sattes dock beloppet på vitet ned till 100 000 kronor.

Värden överklagade och menade att eftersom kvinnan nu hade flyttat så hade ändamålet med vitet förfallit. Hovrätten konstaterar att kvinnan flyttade efter det att skadorna skulle ha varit åtgärdade och att ändamålet därför inte hade förfallit. Hovrätten avslår därför hyresvärdens överklagande.

  • Veronica Hult
  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt