Skip to content

Helsingborgs tingsrätt får JO-kritik för långsam handläggning

Justitieombudsmannen riktar kritik mot Helsingborgs tingsrätt som dröjt fem år med att meddela dom i ett mål.

En man klagade på Helsingborgs tingsrätt till Justitieombudsmannen, JO. Han uppgav att han ansökt om stämning mot en bostadsrättsförening år 2006 och att tingsrätten meddelade dom först år 2011, vari de ogillade hans käromål.

Tingsrätten anförde att mannen periodvis fört sin talan utan ombud och att hans inlagor varit sådana att rätten tvingats begära kompletteringar.

JO konstaterar att tingsrättens dom är på elva sidor varav de egentliga domskälen redovisas på två sidor. ”För den som läser domen är det svårt att förstå att det tagit tingsrätten nästan fem år att komma fram till den”, uttalar JO.

JO förklarar sig vara övertygad om att rätten hade kunnat avsluta målet betydligt snabbare än som skedde.

Vidare uttalar JO att så gott som alla dispositiva tvistemål av beskaffenhet innehåller hanteringsmässiga svårigheter och att ”det är en del av domstolsarbetet att driva målet framåt trots sådana komplikationer”. Tingsrätten förtjänar därför, menar JO, kritik för den långa handläggningstiden.

Foto: Scanpix

  • Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt