Skip to content

Gatukök stämmer kommun för uteblivna kontroller – tingsrätten behörig att pröva fallet trots invändning

Enligt gatukökets ägare har kommunen inte utfört de livsmedelskontroller av hans verksamhet som lagen föreskriver. Därför kräver han att kommunen ska betala tillbaka de kommunala avgifterna som han har betalat. Kommunen vill få ärendet avgjort i förvaltningsrätten men tingsrätten har nu avslagit denna begäran.

Gatukökets ägare Mikael Andersson har genom sitt ombud på Centrum för rättvisa stämt Skövde kommun på 15 822 kronor.

År 2007 fick han, genom Miljö- och Hälsoskyddskontoret vid kommunen, tillstånd att bedriva gatuköksverksamhet. I samband med detta beslutade kommunen om så kallad riskklassificering och kontrolltid för verksamheten. Mikael Andersson har därefter betalat de avgifter för livsmedelskontroll som kommunen har påfört honom.

Mikael Andersson hävdar nu att kommunen inte har utfört full motprestation i form av sådana effektiva och regelbundna kontroller av hans verksamhet som lagen kräver för att Skövde kommun ska vara berättigad att ta ut sina avgifter.

Skövde kommunen, som bestrider Mikael Anderssons yrkande, hävdar att tingsrätten är fel forum för ärendet och att detta i stället borde prövas av förvaltningsrätten. Orsaken är enligt kommunen att det handlar om ett myndighetsbeslut. Enligt kommunen borde tingsrätten därför avvisa Mikael Anderssons talan.

Skaraborgs tingsrätt har nu beslutat att tingsrätten kan ta upp målet trots kommunens invändningar om att det handlar om en förvaltningsrättslig fråga.

 

 

 

 

Foto: Leif R Jansson/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt