Skip to content

Gärningsman oklar - mördare frikänns

Tre personer åtalades för att ha dödat en fjärde person i en lägenhet i Säffle. Tingsrätten konstaterar att minst en av de tre bär skulden för mannens död men vem och i vilken grad kan rätten inte avgöra. Därmed frias nu samtliga.

Våren 2012 påträffade ambulanspersonal en 51-årig man död på golvet i en lägenhet i Säffle.

Mannen hade utsatts för våld mot bland annat huvudet och hade förblött i en bäddsoffa i lägenheten innan hans kropp placerats på golvet. Det visade sig senare att han tillfogats sex sårskador i huvudsvålen som gjort att han förblött, och han hade även tillfogats en tunn blödning under den så kallade hårda hjärnhinnan som ansågs ha kunnat bidra till dödsfallet.

Två män och en kvinna som alla varit närvarande i lägenheten i samband med dödsmisshandeln åtalades för mord.

Samtliga nekade till ansvar och lämnade olika berättelser om vad som hänt i lägenheten, där de alla vistats och druckit alkohol tillsammans med 51-åringen.

Kvinnan och en av männen, som bott tillsammans i lägenheten, hade båda två fragmentariska minnesbilder av kvällen. Mannen menade att den tredje tilltalade, en 35-årig man, tillsammans med kvinnan hade misshandlat den nu döde mannen, medan kvinnan hävdade att endast 35-åringen utsatt honom för våld.

35-åringen uppgav själv att kvinnan slagit mannen med en påk eller liknande upprepade gånger, men att han varit vid liv då 35-åringen lämnade lägenheten.

De bägge samborna menade att de inte varit vid medvetande då mannen dödats, utan att de först morgonen därpå fått klart för sig att han avlidit.

Samtliga tilltalade hade olika typer av skador samt blodspår från den döde mannen på sina kläder, men ingen teknisk bevisning som band någon av dem till det dödliga våldet hade kunnat säkras.

Tingsrätten konstaterar att det är klarlagt att mannen avlidit efter att hans huvud dunkats mot en tv-bänk i lägenheten upprepade gånger, men att ingen av de tilltalade lämnade några uppgifter om hur detta gått till.

Domstolen anmärker också att tilltron av de tilltalades respektive berättelser påverkas negativt av att de varit berusade vid gärningstillfället samt att de båda männen bägge två ändrat sina berättelser under förundersökningens gång.

Det står enligt domstolen klart att minst en av de åtalade bär skulden för 51-åringens död, och det finns ett flertal besvärande omständigheter som pekar mot var och en av de tilltalade. Det kan dock inte mot deras förnekande anses styrkt att de utövat det dödliga våldet mot honom.

Det är heller inte styrkt att någon av dem agerat som medgärningsmän och det våld som beskrivits i de tilltalades motstridiga berättelser är inte heller det styrkt. Mordåtalet ogillas nu därför i sin helhet.

Kvinnan döms dock till fängelse i ett år och tio månader för två knivmisshandlar som hon begått mot sin före detta sambo vid två separata tillfällen. Han döms, i sin tur, till ett kortare fängelsestraff för försök till våld mot tjänsteman, grovt rattfylleri och olovlig körning. 35-åringen frias helt.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt