Skip to content

Finansinspektionen ger grönt ljus för skadeståndsplikt vid sjötransporter

Finansinspektionen ger grönt ljus till den EU-rättsliga Atenförordningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid passagerartransporter till sjöss som ska bli svensk lag vid årsskiftet.

Det är Finansinspektionen som enligt den föreslagna lagstiftningen ska utfärda certifikat om försäkring eller säkerhet som befälhavaren ska medföra ombord på fartyget. I sitt remisssvar till regeringen har man ingenting att erinra mot det lagda förslaget om lagändringar.

I det betänkande som justitierådet Gudmund Toijer lämnade till regeringen i mars föreslås ändringar och tillägg i bland annat sjölagen och fartygssäkerhetslagen som innebär att fartyg ska vara försäkrade eller att det ska finnas någon annan säkerhet för transportörens skyldigheter i fråga om skadeståndsansvar för dödsfall eller personskada som drabbar passagerare.

Atenförordningen omfattar internationell trafik och inrikes trafik med större fartyg. Utredningen föreslår motsvarande reglering för all inrikes sjötrafik.

 

 Foto: Gregorio Borgia/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt