Skip to content

Fd domaren i Europadomstolen Elisabeth Palm till attack mot HD:s beslut om dubbelbestraffning

Elisabeth Palm - f d domare i Europadomstolen
Elisabeth Palm - f d domare i Europadomstolen

- Domstolarna borde vara mer djärva i sin tillämpning av Europakonventionen.
Det sa förre domaren i Europadomstolen, Elisabeth Palm, när hon medverkade på Centrum för rättvisas fri- och rättighetsinternat förra veckan.

Som exempel på feghet nämnde Elisabeth Palm HD:s besked om att det svenska systemet med både straffpåföljd och skattetillägg för samma skattebrottt inte strider mot Europakonventionens dubbelbestraffningsförbud.

HD:s majoritet ansåg att det krävdes ett klart stöd för att det svenska systemet verkligen skulle fällas i Europadomstolen för att det skulle underkännas av HD. Sedan dess har EU-domstolens generaladvokat dock bedömt att det svenska systemet, om det skulle prövas, skulle fällas i Europadomstolen, skriver Centrum för rättvisa.

- Det är inte fel av ett land att till och med gå längre än Europadomstolens praxis. Har man ett system med två straff för samma sak är det bara att ändra reglerna istället för att vänta på Europadomstolens besked. Det har ju Norge gjort, sa Elisabeth Palm som också ifrågasatte motiven bakom det starka försvaret för skattetilläggen.

- Vill man ha kvar skattetilläggen får man väl införa ett system där man antingen beslutar om skattetillägg eller dömer för skattebrott. Det har ju Norge gjort.

Elisabeth Palm träffar ofta domare och menar att de behöver mer utbildning i Europarätt. Hon anser att det råder en osäkerhet i tolkningen av Europarätten.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt