Skip to content

Fd advokat döms till sju års fängelse för mordförsök

Det var i mars i år som en 59-årig man, före detta advokat, åtalades för bland annat mordförsök då han skulle ha försökt avlossa en pistol mot sin ex-fru och hennes nya man.

59-åringen uppgav själv att han varit deprimerad efter sin skilsmässa och därför bestämt sig för att ta sitt eget liv. Han hade först skrivit avskedsbrev och skickat in konkursansökan för sin advokatrörelse. Därefter hade han tagit en ombyggd startpistol, druckit alkohol och sökt upp ex-frun för att ta livet av sig inför henne så att hon ”skulle känna att hon hade hans liv på sitt samvete”.

Såväl ex-frun som hennes nya partner vittnade dock om hur 59-åringen, efter att ha blivit konfronterad i trädgården, försökt skjuta dem både med vapnet. Tumult uppstod och ett skott brann av innan 59-åringen avväpnats, dock utan att någon skadades.

59-åringen menade att skottet gick av under avväpnandet, medan ex-fun och hennes nya man uppgav att 59-åringen medvetet följt ex-fruns nya man med vapnet och försökt skjuta honom. Ex-frun berättade även att 59-åringen dessförinnan riktat vapnet mot hennes ansikte, förklarat att ”sanningens minut hade kommit” och tryckt på avtryckaren, men att vapnet klickat. Efter att 59-åringen avväpnats ska han ha uppmanat såväl ex-fruns nya man som polis att döda honom.

Tingsrätten konstaterade att det framstod som sannolikt att 59-åringen avsett att ta sitt eget liv och anmärkte att den aktuella pistolen var fullt funktionsduglig som eldvapen, även om den i vissa lägen kunde drabbas av eldavbrott.

I fråga om hur vapnet faktiskt avlossats fann domstolen, bland annat med hänvisning till kulbanan, att detta inte kunnat ske då 59-åringen, så som han själv uppgivit, varit övermannad och legat på marken. Domstolen godtog därför målsägandenas uppgifter om eldgivningen men menade att det var oklart hur nära kulan, som hamnat inne i huset, varit att träffa.

Rätten menade också att vapnet hade mycket dålig träffsäkerhet och att denna knappast förbättrats av 59-åringens sinnestillstånd och alkoholpåverkan. Enligt rätten var det fråga om en handling ”i stundens ingivelse” och 59-åringen dömdes därför i tingsrätten för försök till dråp.

Domstolen ansåg det inte styrkt att advokaten försökt skjuta ex-frun, men väl att han hotat henne med vapnet. Han dömdes därför även för olaga hot och för grovt vapenbrott. Påföljden bestämdes till fem års fängelse och han ålades även att betala sammanlagt 115 000 kronor i skadestånd till ex-fun och hennes nya man.

Hovrätten instämmer nu efter överklagande i att kvinnans uppgifter inte ensamma kan anses styrka att 59-åringen försökt avlossa vapnet mot henne. Hovrätten finner dock, till skillnad från tingsrätten, att 59-åringens skott mot den andra mannen ska rubriceras som mordförsök. Domstolen anser att det funnits konkret fara för mannens liv, att 59-åringen varit medveten om detta och att han varit likgiltig inför om mannen skulle avlida till följd av skottet.

Hovrätten konstaterar att 59-åringen enligt rättspsykiatriskt utlåtande lidit av en maladaptiv stressreaktion, att han varit självmordsbenägen samt att gärningen inte varit planerad. Rätten anser dock inte att dessa förmildrande omständigheter har en sådan styrka att gärningen kan bedömas som mindre grov och 59-åringen ska därför dömas för försök till mord.

Påföljden ändras i enlighet med den ändrade rubriceringen till sju års fängelse. Domstolen finner dock att tingsrätten satt skadeståndet för högt och ändrar nu det samlade beloppet till 89 000 kronor.

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt