Skip to content

Taxichaufför frias även i hovrätten - utnyttjade inte passagerares hjälplösa tillstånd

En 45-årig taxichaufför som åtalats för att ha våldtagit en berusad kvinna då hon åkt färdtjänst till beroendeakuten på ett sjukhus friades i tingsrätten. Mannen som medger att han haft sexuellt umgänge med kvinnas frias nu även i hovrätten.

En 45-årig taxichaufför åtalades i tingsrätten för att ha våldtagit en kvinna i samband med en färdtjänsttransport.

45-åringen hade kört kvinnan, som varit mycket berusad, till beroendemottagningen på ett sjukhus. På sjukhuset uppgav kvinnan att mannen på vägen stannat bilen på en avsides belägen plats och där genomfört både oralt och vaginalt samlag med henne.

45-åringen medgav att de haft sexuellt umgänge med varandra, men uppgav att allt skett på kvinnans initiativ och att han inte uppfattat att hon var berusad.

Tingsrätten konstaterade att något våld eller hot inte påståtts ha förekommit, men att 45-åringen skulle ha utnyttjat kvinnans hjälplösa tillstånd som framkallats av berusning, rädsla och psykiska status.

Domstolen tog dock fasta på att kvinnan, även om hon vid ankomsten till sjukhuset ”blåst” 2,4 promille, beskrivits av sjukvårdspersonalen som berusad men inte redlös.

Hon var heller inte psykotisk utan uppvisade en god formell och emotionell kontakt. Omständigheter som visade på något latent hot från mannens sida hade heller inte framkommit. Tingsrätten fann därför att något hjälplöst tillstånd inte förelegat och åtalet ogillades.

Hovrätten instämmer efter överklagande i tingsrättens uppfattning att varken berusningsgraden eller kvinnans psykiska status kan anses ha medfört ett hjälplöst tillstånd vid gärningstillfället.

Domstolen konstaterar att anledningen till att kvinnan utfört oralsex på 45-åringen, utöver vad som framgår av tingsrättens dom, varit att hon i allmänhet är rädd för män och ”inte gärna säger emot en karl som säger åt henne vad hon ska göra”. Rädslan kan enligt hovrätten under sådana omständigheter inte heller den anses ha föranlett ett hjälplöst tillstånd.

Hovrätten delar inte heller åklagarens uppfattning att berusningen i kombination med en hotfull situation, så som i det så kallade Södertäljemålet kan anses ha medfört ett hjälplöst tillstånd.

Hovrätten tar bland annat fasta på de sexuella aktiviteterna skett i anslutning till en trafikerad väg, att 45-åringen inte uppträtt hotfullt och att ingenting tyder på att kvinnan varit betagen möjligheten att värna sin sexuella integritet. Tingsrättens friande dom fastställs nu därför.

Två nämndemän är dock skiljaktiga. De anser att kvinnan befunnit sig i ett sådant osäkert läge som ska anses utgöra ett hjälplöst tillstånd, samt att detta utnyttjats av mannen som därför också borde dömas för våldtäkt.

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt