Skip to content

"Domstolarna måste utbildas om sociala medier som bevismedel"

 

Av Linda Bohlin, jur kand på Juristpunkten

I våras skrev jag en artikel om att jag skulle upp i min första huvudförhandling där merparten av all bevisning, såväl skriftlig som muntlig, hade sitt ursprung i sociala medier. Indiciebevisning bands samman, motiv, tillfälle, klockslag med bilder, incheckningar och logginlägg. Trots detta ansåg domstolen i slutändan att bevisningen inte räckte för att enskilt bevisa morpartens olämplighet som vårdnadshavare.

Domstolen hade under förhandlingen svårt att knyta an till begrepp som ”printscreens”, ”loggar”, ”incheckningar” och ”twitter”. Nämndemännen flackade med blicken och domaren frågade flera gånger vad de olika begreppen var och hur de hade relevans i sammanhanget. Detta skedde i år i en av Sveriges största domstolar.

I domen syntes det tydliga spår av att rättens ledamöter hade haft svårt att förstå delar av bevisningen då de pratade i termer som inte stämde överens med de bevis som de hänvisade till. Även hovrätten hade senare svårt att förstå de olika delarna, men gjorde sig faktiskt besväret att ifrågasätta de olika tekniska begreppen samt hur de fungerade och hur säkra bevismedel de var i förhållande till efterredigering och förändringsrisk.

Denna okunnighet har nu slagit mig flera gånger i olika domstolar i Sverige när man anför bevis med grund i sociala medier. Det finns inget samband mellan olika tingsrätter lokaliserade i Sverige, de flesta blir mycket besvärade av den här typen av bevisning och de flesta vågar inte erkänna att de kanske inte förstår de tekniska termerna fullt ut.

I mina mål som mestadels rör vårdnad, boende och umgänge så utgör bevisning från sociala medier ibland så mycket som hälften av den skriftliga bevisningen. I ålderskategorin 20-30 åringar så är ibland den procentsatsen ännu högre. Sociala medier är här för att stanna och dess betydelse bara ökar för var dag som går.

Inom brottmål har dessa bevismedel använts i flera år om man ser till domen i till exempel Arbogamålet. Indiciebevisnig som blev avgörande för skuldfrågan. Domstolar måste därför utvecklas och utbildas om de nya bevismedlen som även år återkommande i tvistemål, så att de kan hantera dessa med samma säkerhet som övrig bevisning. Rättstillämpningen risker annars att bli missvisande genom att okunskap och rädsla leder till felaktiga bedömningar och dåligt formulerade domskäl. I värsta fall kan det även leda till felaktiga domar om okunskapen om bevismedlen blir alltför stor.

Jag ska i höst upp i flera mål runt om i Sverige där dessa bevismedel är medelpunkten i bevisningen. Jag hoppas därför innerligt att domstolarna vågar trotsa sin eventuella okunskap och uppdatera sig om 20oo-talets bevismedel . Sociala medier är här för att stanna.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt