Skip to content

Djursjukhus inte ansvarigt för avelshingst som fick avlivas efter smitta på kliniken

Avelshingsten fick avlivas efter att ha smittats av resistenta bakteriet på ett djursjukhus. Kliniken stämde ägarna på 200 000 kronor för att de inte hämtat hingsten i tid medan ägarna stämde kliniken på två miljoner kronor för att deras häst hade blivit sjuk där och fick avlivas. 

Tävlings- och avelshingsten skulle opereras på ett djursjukhus. På kliniken upprättades ett avtal som bland annat angav att hästens ägare var skyldiga att hämta den vid överenskommen tid eller efter anmodan och att ägarna var skyldiga att betala samtliga uppkomna kostnader.

I samband med den lyckade operationen av hingsten visade det sig att flera hästar på kliniken smittats av multiresistenta bakterier. Medan hingsten stod kvar på kliniken visade det sig att även han smittats av de resistenta bakterierna.

Smittan gjorde att hingsten inte kunde användas för tävlan eller avel och den avlivades på kliniken knappt ett halvår efter operationen.

Kliniken väckte talan mot ägarna och yrkade att de skulle betala drygt 200 000 kronor för kostnader som uppstått sedan de inte hämtat hästen efter uppmaning. Ägarna genstämde och yrkade att kliniken skulle betala två miljoner kronor eftersom de genom vårdslöshet orsakat att hästen infekterats med bakterierna.

Ägarna hävdade också att man sedan smittan upptäcktes genom ett muntligt avtal kommit överens om att ägaren inte skulle behöva betala för vården.

Tingsrätten har nu slagit fast att det inte är styrkt att något avtal som befriar ägarna från betalningsskyldighet har träffats. Ägarna ska därför betala det yrkade beloppet till kliniken. Rätten kommer ockspå fram till att kliniken inte genom vårdslöshet orsakat smittan och ogillar därför ägarnas talan.

 

 

Anna Berntorp

 

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt