Skip to content

Delvis vinst för Cartier i Must-tvist

varumärke, företagsjuridik, Immaterialrätt, Civilrätt, must, cartier

Patent- och registreringsverket, PRV, menade att The must design inte var förväxlingsbart med Cartiers märken Must och Must de Cartier. Patentbesvärsrätten, PBR, river nu upp beslutet och häver varumärkesregistreringen The must design gällande bland annat kläder, väskor och smycken i klass 35.

Cartier International, Cartier, menar att varumärket The must design för bland annat kläder, väskor och smycken i klass 35 ska hävas. Detta då det är förväxlingsbart med Cartiers egna sedan tidigare registrerade varumärken, bland annat figurmärket Must de Cartier och ordmärket Must.

Patent- och registreringsverket, PRV, fann att det förelåg tjänste- och varuslagslikhet, men inte förväxlingsbarhet.

Den gemensamma beståndsdelen ordet must kan översättas till ett måste eller en nödvändighet på svenska. PRV menade att det låg nära till hands att uppfatta denna lydelse som ett allmänt värdeomdöme, vilket anspelar på att varan eller tjänsten är en nödvändighet. Ordet enskilt får därför anses ha förhållandevis svag särskiljningsförmåga och bör tillerkännas ett snävt skyddsomfång, uttalade PRV. Att samtliga varumärken innehåller ordet must kan således inte automatiskt medföra att de är förväxlingsbara.

Ordsammansättningen i lydelsen The must design får därför anses samverka på ett sådant sätt att innehavarens märke distanserar sig i tillräcklig omfattning från de av Cartier åberopade märkena, konstaterade PRV. Cartiers invändning avslogs därför.

I likhet med PRV finner nu Patentbesvärsrätten, PBR, att någon förväxlingsrisk mellan Must de Cartier och The must design inte föreligger.

Däremot finner PBR att The must design är förväxlingsbart med Cartiers varumärken Must vad avser bland annat kläder, väskor och smycken i klass 35. Registreringen ska därmed hävas vad avser dessa varor.

Vad gäller de äldre varumärkena MUST ingår dessa i sin helhet som en dominerande och särskiljande beståndsdel i det yngre märket The must design. Övriga delar medför inte att märkesordet must förlorar sin kännetecknande ställning i det yngre märket, konstaterar PBR.

  • Johanna Haddäng
  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt