Skip to content

Datainspektionen vill stoppa CSN:s kartläggning av studenternas hälsa

Datainspektionen vill sätta stopp för förslaget om att Centrala Studiestödsnämnden, CSN, ska få sammanställa statisk över studenternas hälsa på individnivå.

Förslagetet innebär att CSN ska kunna använda känsliga hälsorelaterade personuppgifter från studiestödsverksamheten för att sammanställa statistik. Datainspektionen är kritisk till förslaget och anser att promemorian är så knapphändigt formulerad att det är svårt att utläsa varför hälsostatistik måste föras på individnivå.

– Enligt personuppgiftslagen får personuppgifter bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Här brister förslaget. Utan en tydlig beskrivning av ändamålen går det inte att bestämma vilka känsliga personuppgifter som behövs, respektive inte behövs, för att uppfylla ändamålen, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

I studiestödsdatalagen finns speciella föreskrifter om hur CSN ska gallra personuppgifter, men "genom att föra över uppgifter som ska gallras enligt studiestödsdatalagen till enheten för statistik hos CSN minskar enligt Datainspektionens mening effekten av det integritetsskydd som gallringsbestämmelserna i studiestödsdatalagen utgör", skriver Datainspektionen i sitt yttrande.

Myndigheten saknar dessutom en närmare bedömning av hur de som finns registrerade hos CSN ska informeras om att deras känsliga uppgifter kommer att användas för att framställa statistik.

Till dem som har välkomnat förslaget om att CSN ska få undersöka studenters hälsotillstånd finns dock bland annat Saco studentråd.

- Studentgruppen är inte bara dåligt skyddad i våra trygghetssystem. Okunskap om dess hälsoläge gör också att det är svårt att veta vilka förebyggande insatser som krävs, säger Maria Ehlin Kolk som är ordförande för Saco Studentråd. 

 

 

Foto: Erik G Svensson/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt