Skip to content

Datainspektionen vill införa nytt huliganregister men JK vänder sig mot förslaget

Datainspektionen ställer sig positiv till ett nytt lagförslag om att upprätta ett register över huliganer för att kunna minska brottsligheten vid större idrottsevenemang. Samtidigt menar JK att det vore direkt olämpligt att Riksidrottförbundet fick ansvar för att upprätta ett registret.

Datainspektionen har granskat ett lagförslag som handlar om hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan minskas. Inspektionen är positivt inställd till förslaget att Riksidrottsförbundet tillåts upprätta ett centralt register över personer med tillträdesförbud till idrottsevenemang.

  Det finns alltid risk att uppgifter i den här typen av känsliga register kommer i orätta händer. Utredningens ambition att skyddet för den personliga integriteten ska ligga på en hög nivå är därför lovvärd. Men förslaget innehåller ett antal brister och oklarheter som måste åtgärdas innan registret kan bli verklighet, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

I sitt yttrande listar myndigheten en rad otydligheter som de anser behöver klargöras. Bland annat anser de att vilka uppgifter som registret ska innehålla och i vilka situationer specialidrottsförbund och idrottsarrangörer ska få tillgång till de olika uppgifterna måste preciseras.

Datainspektionen påpekar också att många av de frågor som behandlas i betänkandet innebär intrång i människors personliga integritet. Bara de personer som anses vara risksupportrar drabbas av vissa åtgärder, medan andra – som intensifierad kameraövervakning och personliga biljetter även kommer att påverka övriga besökare på ett idrottsevenemang.

  Därför är det viktigt att man i det fortsatta arbetet noggrant analyserar behovet, syftet och effekterna av åtgärderna för att kunna bedöma om det bakomliggande intresset står i proportion till det intrång i den personliga integriteten som lagstiftningen kan innebära, säger Göran Gräslund.

JK, som också granskat det nya förslaget, anser däremot inte att uppgifter om tillträdesförbud och arrangörsavstängningar bör samlas i ett register som Riksidrottsförbundet ska vara ansvarigt för.

 JK menar att det är olämpligt att Riksidrottsförbundet, som inte är en myndighet, ska ansvara för ett register över enskilda personers lagöverträdelser eftersom att hanteringen av sådana uppgifter i vissa fall kan innebära omfattande integritets- och sekretessaspekter.

Istället borde Rikspolisstyrelsen vara ett lämpligare alternativ enligt JK, som anser att det vore ”bakvänt” att polis som bevakar ett idrottsarrangemang måste vända sig till Riksidrottsförbundet för att få tillgång till nödvändiga uppgifter.

 

 

Foto: Scanpix

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt