Skip to content

"da Costa-läkarna" nekas resning igen

"Allmänläkaren" och "obducenten", som förlorade sina läkarlegitimationer i samband med det omtalade da Costa-målet, har åter nekats resning av Högsta förvaltningsdomstolen.

De två läkarna har hävdat att det tidigare förekommit handläggningsfel i HFD och kammarrätten, och att förvaltningsdomstolarna har prövat skuldfrågan gällande en brottslig gärning - brott mot griftefriden - trots att detta endast kan prövas av allmän domstol.

Att HFD i det första resningsmålet åtalade läkarna för brott mot griftefrid trots att brottet vid åtalets tidpunkt redan var preskriberat visar också enligt de två läkarna att de inte har blivit behandlade i enlighet med den grundlagsfästa likabehandlingsprincipen, just på grund av att de är legitmerade läkare.

HFD anser dock att det här inte innebär att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Eftersom att det inte heller har framkommit något annat som utgör skäl för resning avslås ansökan.

  • Johanna Haddäng
  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt