Skip to content

Åklagare försökte påverka försvarets vittne utanför rättssalen - kritiseras av JO

Utanför rättssalen försökte åklagaren påverka ett vittne som var åberopat av försvaret. Åklagaren får nu kritik av JO som skriver: ”allmänt gäller att en självpåtagen informationsplikt inte får utnyttjas som förevändning för att utöva mer eller mindre subtila påtryckningar mot den som står i begrepp att vittna inför domstol”.

Händelsen inträffade i Halmstads tingsrätt i samband med en två veckor lång huvudförhandling där ett gift par stod under åtal för en rad brott mot sina barn. Den äldsta dottern hade åberopats av försvaret som vittne i syfte att motbevisa åklagarens påståenden. Hon var också åberopad av åklagaren för att bland annat höras om att hon hade försökt påverka utredningen.

Vittnets och åklagarens versioner om vad som exakt sades under deras möte går till viss del isär men justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger konstaterar att även det som är ostridigt förtjänar att kritiseras:

”Det framgår av vad åklagaren uppgett hit att hon (åklagaren) ville framhålla att X (vittnet) fortfarande hade möjlighet att ändra sig. Det står med andra ord klart att det inte enbart var fråga om neutrala upplysningar om vittnespliktens innebörd utan att åklagarens syfte var att söka påverka X:s beslut att vittna. Att det förhöll sig så framgår även av det likaledes ostridiga förhållandet att åklagaren med hänvisning till vad som dittills framkommit inför rätten förklarade för X att hon visste vad som hänt, vilket i sammanhanget var liktydigt med att hon för X ville framhålla att hon ansåg sig veta att X for med osanning. Enligt min mening har X mot denna bakgrund haft fog för sin uppfattning att åklagaren sökte påverka henne inför vittnesmålet”.

 

 

Foto: Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt