Skip to content

Advokat får rätt i Europadomstolen - husrannsakan mot hans kontor var brott mot Europakonventionen

Efter en omfattande husrannsakan av ett advokatkontor som genomfördes 2006 får en advokat nu skadestånd, eftersom att Europadomstolen anser att husrannsakan inkräktade på hans rätt till privatliv enligt Europakonventionen.

I februari 2006 genomförde österrikisk polis en husrannsakan gentemot ett advokatkontor. Under husrannsakan kopierades samtliga filer på advokatens datasystem och beslaget samt granskningen godkändes av domstolen innan filerna gåtts igenom.

Advokaten misstänktes för att ha stulit pengar från två klienter och han dömdes också för förskingring år 2009.

Advokaten friades dock efter att ny bevisning lagts fram och han anmälde husrannsakan till Europadomstolen. Han hävdade att polisens husrannsakan och hantering av datafilerna inneburit en kränkning av hans rätt till privatliv enligt Europakonventionen.

Europadomstolen menar att det kan vara motiverat att inkräkta i någons privatliv vid en brottsutredning men att det inte varit proportionerligt att beslagta samtliga filer i datasystemet.

Rätten påpekar också att den nationella domstolen varit mycket kortfattad i sin motivering till godkännandet av husrannsakan och att det överhuvudtaget inte diskuterats om materialet skulle ha begränsats.

Domstolen anser därför att husrannsakan inneburit en kränkning av advokatens rätt till privatliv och han får därför sammanlagt 5 500 euro i skadestånd. Två domare är skiljaktiga och menar att det varit rimligt att gå igenom fler filer än bara de som rörde de två aktuella klienterna.

  • Martina Valentin

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt