Skip to content

Tingsrätt tillåts ha kameraövervakning

En tingsrätt som ansökt om tillstånd för kameraövervakning fick avslag av både länsstyrelsen och i förvaltningsrätten, men kammarrätten menar att övervakningen ska tillåtas.

Skellefteå tingsrätt ansökte hos länsstyrelsen om tillstånd till inspelning och bevarande av material från 12 övervakningskameror.

Kamerorna skulle övervaka de allmänna utrymmena i lokalerna och det inspelade materialet skulle finnas kvar i fem dagar. Bara lagmannen och domstolens säkerhetsansvarige skulle vidare ha åtkomst till det.

Efter att länsstyrelsen avslagit ansökan hävdade tingsrätten i förvaltningsrätten att det förekommit hot och trakasserier mot personalen samt att det allmänna klimatet vid brottmålsförhandlingar hade blivit sämre vid landets domstolar. 

Trots invändningarna ansåg förvaltningsrätten att integritetsintresset vägde tyngre än inspelningsbehovet och avslog överklagandet.

Efter ytterligare överklagande menar kammarrätten nu att skyddet för den personliga integriteten framförallt avser besökare som målsäganden, vittnen och nämndemän - det vill säga samma personer som riskerar att utsättas för brott i domstolens lokaler.

Av den anledningen, och med tanke på att materialet ska bevaras under en kort tid och dess åtkomst begränsas, bifaller rätten överklagandet.

 

 

Maria Kronvall

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt